Lisa arstitõend PDF-ina (selle võib edastada ka hiljem, kuid kindlasti enne 01.08.2017; max faili suurus on: 1 MB):